BIK – zalety współpracy dla banku

 

Przeglądarka zapytań pakietowych Biura Informacji Kredytowej

            Biuro Informacji Kredytowej jest bardzo cennym źródłem informacji o dotychczasowej historii kredytowej klienta. Prawo bankowe pozwala na to, by korzystając z danych oferowanych przez BIK, sprawdzić ryzyko związane z udzieleniem takiemu klientowi kredytu, dokonać segmentacji portfela kredytowego, ale i spróbować zanalizować zachowania klienta. Dzięki takim danym banki są w stanie przeprowadzać coraz bardziej zaawansowane analizy finansowe swoich klientów.

            W ostatnim czasie banki pobierały zdecydowanie więcej raportów monitorujących off-line, które monitorują stan już zaciągniętych kredytów przez klientów, niż raportów kredytowych on-line, związanych z kolei ze złożeniem przez kredytobiorcę wniosku kredytowego. Jest to efektem tego, że banki w coraz większym stopniu chcą monitorować i przewidywać ewentualne zachowania swoich klientów, czym chcą zmniejszyć ponoszone przez siebie ryzyko. Biuro Informacji kredytowej rozszerza także ofertę skierowaną do banków spółdzielczych, które zajmują niezwykle istotne miejsce wśród polskich banków. Odgrywają one bowiem bardzo ważną rolę w rozwoju regionalnym poszczególnych społeczności lokalnych.

            Opierając się na doświadczeniach uzyskanych podczas współpracy z bankami komercyjnymi, Biuro Informacji Kredytowej oferuje bankom spółdzielczych zmodyfikowane usługi, a także nowe rozwiązania produktowe i technologiczne. Podstawową usługą oferowaną przez BIK jest oferta monitorowania i zarządzania klientami banku. Opracowywanie najlepszej wersji takiej oferty odbywa się m.in. poprzez konsultacje pracowników BIK-u z zainteresowanymi placówkami banków spółdzielczych.

            Nie inaczej niż w przypadku banków komercyjnych, banki spółdzielcze najbardziej zainteresowane są monitorowaniem klientów w trybie off-line, który pozwala na dostęp do danych dotyczących dużego pakietu klientów banków. Dotychczas bowiem pracownicy banków spółdzielczych mogli jedynie monitorować historię wybranych klientów. Dostęp do większego pakietu danych pozwoli im zdobyć obszerniejszą wiedzę, a także w lepszym stopniu analizować możliwości klientów. Dzięki temu możliwe będzie bardziej efektywne zarządzanie finansami banku i zmniejszenie ponoszonego przez niego ryzyka.

            Więcej niż połowa z kredytowych klientów banków spółdzielczych ma zobowiązania kredytowe także wobec innych placówek bankowych – wynika z danych podawanych przez Biuro Informacji Kredytowej. W ciągu ostatniego roku można było jednak zaobserwować wzrost liczebności tzw. klientów lojalnych, czyli takich, którzy zobowiązania kredytowe mają jedynie w jednym banku. Niestety zwiększa się wśród nich liczba kredytobiorców mających problemy z regularną spłatą swoich zobowiązań, choć wzrost ten jest dosyć niewielki. Wśród klientów mających czynne zobowiązania kredytowe także w innym banku, procent takich klientów nieznacznie spadł, co jednak nie zmienia faktu, że i tak stanowią oni ponad 15% wszystkich kredytobiorców. Mimo więc, że klienci banków spółdzielczych niemal po równo dzielą się na lojalnych i takich, którzy spłacają kredyty także w innych placówkach (45% – lojalni, 55% – pozostali), to zdecydowaną większość osób mających problemy z sumienną spłatą zobowiązań mają ci drudzy. Stanowią oni bowiem niemal 90% wszystkich takich klientów. W przypadkach, gdy klient banku spółdzielczego zaciąga kolejne zobowiązanie wobec innego banku, informacje dotyczące tego klienta bank może czerpać jedynie z raportu monitorującego BIK.

            Każdy bank na bieżąco monitoruje kredytobiorców, którzy mają problemy z regularną spłatą swoich zobowiązań. Z danych podawanych przez Biuro Informacji Kredytowej wynika jednak, że takie banki swoją kontrolą obejmują jedynie około połowy zagrożonych klientów. Dzieje się tak ponieważ taki bank skupia się głównie na klientach, którzy problemy mają ze spłatą kredytu zaciągniętego u niego, nie zwracając przy tym uwagi na tych klientów, którzy w banku spółdzielczym dobrze wywiązują się ze zobowiązań, jednak nie czynią tego wobec innego banku, który udzielił im kredytu. Dzięki takiemu monitoringowi bank może w bardziej rozsądny sposób dysponować swoimi pieniędzmi, a także pozostawać w lepszym kontakcie z własnym klientem. Warto jednak monitorować także poczynania swoich klientów w innych bankach, ponieważ pozwoli to na wcześniejsze zdiagnozowanie ewentualnych problemów i podjęcie odpowiednich kroków we właściwym momencie.

            Na życzenie banku Biuro Informacji Kredytowej może udostępnić pojedynczy raport kredytowy lub monitorujący, który bank otrzymuje natychmiast za pomocą drogi elektronicznej (on-line). Bank ma też jednak możliwość poproszenia o pełen pakiet danych dotyczących dużej grupy klientów, który zostaje mu dostarczony np. na płycie CD (off-line). Ta druga forma bardzo popularna jest w bankach komercyjnych, które wykorzystują je nie tylko do monitorowania swoich klientów, ale przede wszystkim do budowania lepszych relacji na linii klient-bank, poprzez przeprowadzanie odpowiednich działań marketingowych.

            Podobne zabiegi od dłuższego czasu chciały zastosować banki spółdzielcze, jednak do tej pory nie było to możliwe z powodu braku odpowiednich narzędzi niezbędnych do odpowiedniego ich wykorzystania. Na szczęście teraz takie banki dostaną taką możliwość. Bank może takie dane wykorzystać do analizy zachowań pojedynczego klienta, ale także przede wszystkim do przeanalizowania większej grupy klientów. Dzięki wbudowaniu odpowiednich filtrów możliwa jest więc analiza historii kredytowej np. klientów jednego banku.

            Narzędzia przygotowane przez Biuro Informacji Kredytowej są więc bardzo pożyteczne dla banków, które dzięki temu mogą sprawniej i efektywniej kredytować swoje pieniądze. Pomocne okazują się szczególnie w mniejszych bankach, które nie dysponują szeregiem analityków rynkowych, a dzięki takim danym łatwo mogą zdobyć informacje o klientach indywidualnych, ale także i o przedsiębiorcach.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.