Czy instytucja finansowa może zatrzymać opłatę przygotowawczą w przypadku nie udzielenia w późniejszym okresie pożyczki/kredytu?

Po 18 grudnia 2011 roku, wszelkie opłaty przysługują kredytodawcy jedynie w momencie zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Odmowa zawarcia umowy, zobowiązuje kredytodawcę do niepobierania jakichkolwiek opłat przygotowawczych. Od podpisanej umowy mamy prawo odstąpić w ciągu 14 dni, nie podając przyczyny. Przysługuje nam wtedy zwrot poniesionej opłaty przygotowawczej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.