Czy można wyczyścić BIK?

Czy można wyczyścić BIK?

W ostatnich latach bardzo często można spotkać się ulotkami reklamowymi twierdzącymi, że można wyczyścić BIK, czyli informacje zawarte w Biurze Informacji Kredytowej. Reklamy takie najczęściej opierają się na budowaniu w klientach złudzenia, jakoby firmy się tym zajmujące miały usunąć z BIK-u złą historię kredytową, dzięki czemu poprawi się zdolność kredytowa klienta.

Prawo bankowe dokładnie określa podstawy jakie obowiązują przekazywanie danych do Biura Informacji Kredytowej, ale także mówi w jaki sposób można je stamtąd usunąć. Trzeba przy tym pamiętać, że do BIK trafiają wszelkie informacje dotyczące kredytów zaciąganych w bankach, ale i SKOK-ach. Zawarte są w nim informacje negatywne, ale także pozytywne, które mogą ułatwić uzyskanie kredytu w przyszłości.

Oferowane przez różne firmy „czyszczenie BIK” oznacza w praktyce najczęściej złożenie w banku lub SKOK-u wniosku o restrukturyzację kredytu lub usunięcie danych z BIK. W większości przypadków chodzi jednak tylko o usunięcie danych pozytywnych, czyli takich, które dla kredytobiorcy są pożyteczne. W przypadku danych negatywnych ich usunięcie uniemożliwiają przepisy prawa bankowego. Istnieją oczywiście sytuacje, w których można ubiegać się o usunięcie danych z BIK, jednak każdy może zrobić to osobiście kontaktując się z bankiem lub SKOK-iem, który dane te przekazał.

Do BIK przekazywane są wszystkie dane dotyczące rachunków kredytowych, jakie prowadzą lub prowadziły banki i SKOK-i. Przekazywane są więc informacje pozytywne, czyli o terminowo spłacanych zobowiązaniach, ale także negatywne, czyli o opóźnieniach i brakach spłaty. Informacje w BIK dotyczą przede wszystkim kredytów na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, kredytów niecelowych i studenckich, kredytów mieszkaniowych i pracowniczych oraz kredytów odnawialnych, karty detalicznej, karty kredytowej, karty debetowe oraz limitu debetowego w ROR, a także kredytów poręczonych.

W sytuacji gdy zobowiązanie było spłacane terminowo dane przetwarzane są w BIK od chwili ich przekazania do momentu spłaty kredytu. Klient może jednak wyrazić zgodę na przetwarzanie danych po spłacie kredytu – w takiej sytuacji dane udostępniane są bankom i SKOK-om przez okres wskazany w wyrażonej zgodzie lub też do momentu jej cofnięcia. W przypadku gdy zobowiązanie nie było spłacane terminowo – dane przetwarzane są przez pięć lat i nie potrzeba do tego zgody klienta, jeśli zostaną spełnione warunki – opóźnienie w spłacie zobowiązania przekroczyło 60 dni oraz upłynęło 30 dni od poinformowania klienta przez bank lub SKOK o zamiarze przetwarzanie danych klienta bez jego zgody. Zgodnie z prawem bankowym dane dotyczące zobowiązań wszystkich klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez kredytodawców metod statystycznych. Nie potrzebna jest wtedy zgoda klienta, a dane takie nie są wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej.

O usunięcie danych z BIK wystąpić można w trzech przypadkach. Gdy klient odwołał zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania kredytowego lub upłynął termin na jaki zgoda została udzielona. Gdy upłynął 5-letni termin przetwarzania danych klienta bez jego zgody po wygaśnięciu zobowiązania. Gdy nastąpiło wprowadzenie nieprawdziwych lub błędnych danych.

Aby móc dokonać jakiejkolwiek korekty danych, Biuro Informacji Kredytowej musi otrzymać dyspozycję od banku lub SKOK-u, który dane takie przekazał. Możliwość taka istnieje wyłącznie w przypadku złożenia przez klienta do jednej z tych instytucji wniosku z taką prośbą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.