Dlaczego mogę dostać bez problemu pożyczkę w parabanku, podczas gdy bank mi jej odmówił?

Banki muszą sprawdzać zdolność kredytową klientów, zanim zdecydują się udzielić kredytu jakiejkolwiek osobie. Jest to związane z ponoszonym ryzkiem kredytów niespłacanych przez kredytobiorców. Z kolei parabanki najczęściej udzielają kredytów, jednak zabezpieczają się na swój sposób. Stosują wysokie prowizje i opłaty po to, aby pokryć ewentualne niespłacone kredyty. Banki mają niższe prowizje oraz wszelkie opłaty związane z udzieleniem kredytu, dlatego nie każdemu klientowi zgadzają się przyznać kredyt. Ponoszą również ryzyko niespłaconych kredytów, dlatego osobom nie posiadającym odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej, odmawiają udzielenia kredytu.

Komisja Nadzoru Finansowego nie nadzoruje parabanków, jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy umowy zawierane z parabankiem nie są sprzeczne z polskim prawem. Wszelkie wątpliwości co do umowy zawartej  z parabankiem można zgłaszać właśnie do tej instytucji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.