Egzekucja komornicza to często ostateczność


Egzekucja komornicza – kogo to dotyczy?

Po wystawieniu bankowego tytuły egzekucyjnego może odwiedzić cię komornik jeśli ociągasz się w spłacie kredytu. Komornik jest ostatnią instytucja działająca na rzecz wierzyciela.

 Uproszczony proces egzekucji komorniczej:

1. Komornik zawiadamia dłużnika o wszczęciu postępowania.

2. Komornik wzywa pracodawcę do zajęcia odpowiedniej wysokości wynagrodzenia.

3. Komornik zawiadamia bank o zajęciu rachunku bankowego dłużnik a także zawiadamia dłużnika o zajęciu rachunku bankowego.

4. Komornik dokonuje wyceny nieruchomości po uprzednim zawiadomieniu jeżeli dłużnik takowe posiada. Po czym odbywa się pierwsza licytacja za ¾ wartości a następnie w przypadku braku chętnych za 2/3 wartości operatu.

 

Ile komornik może obciążyć dochodów dłużnika:

1. Renty i emerytury — 25%

2. Umowa zlecenia — 100%

3. Kontrakt menedżerski — 100%

4. Umowa o pracę — 50%

5. Świadczenie alimentacyjne — 60%

 Jest to znaczne uogólnienie ale tak przeważnie wygląda egzekucja.

Należy pamiętać, iż jest coś takiego jak kwota wolna od potrąceń, która stanowi minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy — przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.