Jak Alior Bank patrzy na BIK?

Jakie opóźnienia w BIK akceptuje Alior Banku? Jakie odstępstwa stosuje Alior Bank?

1. Zaległości, które pojawiły się w okresie ostatnich 6 M-CY:
– jeżeli max kwota zadłużenia w tym okresie przekroczyła 100 zł i zadłużenie utrzymywało się dłużej niż 30 dni: brak możliwości odstępstwa,
– zaleganie dwóch następujących po sobie rat w jednym kredycie /pożyczce w tym okresie: jeżeli w historii spłat Klienta zdarzyła się jednorazowa taka sytuacja to jest możliwość uzasadnienia przyczyny opóźnienia oraz zastosowania odstępstwa,
– nieterminowe wywiązywanie się przez Klienta z obsługi zobowiązań przez niego poręczonych tzn. zaleganie ze spłatą dwóch następujących po sobie rat w tym okresie: jest możliwość uzasadnienia przyczyny opóźnienia oraz zastosowania odstępstwa.

2. Dla pożyczki gotówkowej i kredytu konsolidacyjnego, karty kredytowej, limitu:

– gdy zaległości w całej historii kredytowej utrzymywała się dłużej niż 90 dni: przy rozsądnych wyjaśnieniach Klienta jest szansa na odstępstwo, ważna jest data tych zaległości, może sprawa dotyczyć zaległości sprzed kilku lat i jest to już uregulowane, więc wtedy będziemy wnioskować o odstępstwo,
– gdy zaległości w okresie ostatnich 3 miesięcy na kredytach własnych utrzymywały się dłużej niż 30 dni: indywidualna decyzja, jest szansa na odstępstwo gdy jest to niewiele powyżej 30 dni,
– gdy zaległości w ostatnich 6 miesiącach na kredytach poręczanych przekroczyły 30 dni: indywidualna decyzja, jest szansa na odstępstwo gdy jest to niewiele powyżej 30 dni,
– bieżącej zaległości (przekraczającej 20 zł na rachunku) – tzn. zaleganie na dzień podejmowania decyzji (w przypadku kredytu zabezpieczonego na nieruchomości Megahipoteka/Preferencyjny przekazania wniosku do Jednostki Centralnej) ze spłatą raty dla zaangażowań ratalnych lub nieautoryzowane zadłużenie na rachunku ROR lub karty kredytowej – możliwość uregulowania zaległości i zastosowania odstępstwa.
– klienta, co do którego zostało odnotowanych w BIK 7 lub więcej zapytań przez banki w okresie ostatnich 3 miesięcy bez względu na wnioskowaną w Banku kwotę zaangażowania: możliwość indywidualnego podejścia do Klienta oraz zastosowanie odstępstwa,
– klienta, co do którego zostało odnotowane w BIK w okresie ostatniego miesiąca 5 lub więcej zapytań przez banki o kredyty hipoteczne bez względu na wnioskowaną w Banku kwotę zaangażowania (dot. kredytu zabezpieczonego na nieruchomości Megahipoteka Preferencyjna): możliwość indywidualnego podejścia do Klienta oraz zastosowanie odstępstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.