Jak sprawdzić wiarygodność firmy oferującej usługi finansowe?

Klient, który planuje skorzystać z jakichkolwiek usług finansowych, najpierw powinien sprawdzić czy dana instytucja finansowa podlega nadzorowi. Legalnie i według prawa działające podmioty takie jak banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń czy też otwarte fundusze emerytalne podlegają pod nadzór organowi państwowemu jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Wyżej wymienione instytucje prowadzą swoje działalności jedynie za zgodą KNF-u. organ ten także prowadzi tak zwaną listę ostrzeżeń publicznych. Wszelkie podmioty znajdujące się na tej liście mogą wzbudzić podejrzenia co do działalności, którą prowadzą. Taka instytucją mogą być np. parabanki, które wbrew pozorom, mogą narazić swoich klientów na duże straty finansowe. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod bezpłatną infolinię 800 290 479 bądź na stronie internetowej: WWW.knf.gov.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.