Jakie może być maksymalne oprocentowanie pożyczki czy też kredytu? Czy może wynieść 1000%?

Według polskiego prawa, oprocentowanie zarówno pożyczek jak i kredytów może być do      4 razy wyższe niż wysokość stopy kredytu lombardowego NBP. Przykładowo na dzień 25 listopada 2012 roku stopa ta wynosiła 6% więc teoretycznie oprocentowanie może wynieść maksymalnie 24%. Jednak pojęcia oprocentowania nie regulują kosztów związanych z powzięciem kredytu, takich jak opłaty czy prowizje. Stąd też wynikają bardzo często oprocentowania dużo wyższe niż te przewidziane ograniczeniami prawnymi. Przekraczać mogą one również koszty określone w umowie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.