Parabank – co to jest?

W polskim prawie nie ma takiego pojęcia. Jest to działalność, które nie podlega nadzorowi żadnej z Komisji zajmujących się sprawami finansowymi. Jest to podmiot nie będący ani bankiem ani też instytucją posiadającą prawo do przyjmowania depozytów i udzielania kredytów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.