Przedawnienie długu – ile czasu musi minąć aby dług był nieważny?

Przedawnienie długu

W różnych przypadkach różne przepisy reguluje termin po upłynięciu których różne roszczenia stają się przedawnione. W każdym przypadku jednak rozpoczęcie biegu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wymagalności roszczenia, czyli na przykład terminem zapłaty, lub też datą, która wyznaczała spełnienie świadczenia, z tytuły którego powstało roszczenia, gdy na przykład ktoś miał wykonać w określonym terminie dzieło. Po upłynięciu ustawowego terminu przedawnienia roszczenie takie staje się „roszczeniem niezupełnym”, tzn. takim, które pozwala dłużnikowi na skuteczne uchylenie się od niego na drodze sądowej.

Termin przedawnienia długu zależy od rodzaju zdarzenia, które doprowadziło do jego powstania. I tak kara za jazdę bez biletu przedawnia się już po jednym roku od dnia wymagalności roszczenia. W przypadku mandatów policyjnych, rachunków bieżących (prąd, gaz, telefon, internet, kablówka, czynsz), alimentów, kredytów oraz Bankowych Tytułów Egzekucyjnych termin przedawnienia długu to 3 lata. Dopiero po pięciu latach przedawnia dług za parkowanie bez ważnego biletu, natomiast aż dziesięć lat trzeba czekać, by niezupełnymi stały się roszczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i te, które zostały stwierdzone sądownie.

Nigdy nie przedawniają się roszczenia z tytułu ochrony prawa własności, na przykład do nieruchomości. Dziesięć lat wynosi standardowy termin, w którym wszystkie roszczenia potwierdzone sądownie przedawniają się bez względu na to jaki termin wynika z innych przepisów.  Po trzech latach przedawniają się roszczenia powstałe w wyniku działalności gospodarczej oraz świadczenia okresowe, w tym także produkt niebezpieczny czy naprawa szkód powstałych w wyniku czynów zabronionych. Dwa lata wynosi termin przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży w ramach działalności przedsiębiorstwa lub umowy o dzieło. Po roku przedawniają się roszczenia z tytułu przewozu osób, spedycji, pogorszenia stanu zastawu, rozwiązania umowy przedwstępnej, natomiast po 6 miesiącach biorący pożyczkę o wydanie świadczenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.