Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Restrukturyzacja kredytu

Niemal każda dorosła osoba wie, że wzięcie kredytu nie jest ciężkim zadaniem, a już na pewno dużo łatwiejszym niż  spłata zobowiązania. Nierzadko zdarzają się sytuację, gdy kredytobiorca ma duże problemy ze spłatą zobowiązań, a często wiąże się to z tym, że jest ich kilka a nieraz nawet kilkanaście. Często jedynym rozwiązaniem dla takiej osoby jest restrukturyzacja kredytu albo konsolidacja kredytowa.

Czym jest restrukturyzacja? Niczym innym jak zmianą sposoby spłaty kredytu, która odbywa się poprzez zawarcie aneksu do dotychczasowej umowy kredytowej. Może ona oznaczać, że przez określony w aneksie okres kredytobiorca spłaca jedynie raty odsetkowe, bez kapitałowych. Oprócz tego musi także spłacać opłaty i prowizje związane z zaciągniętym kredytem oraz ubezpieczenie wynikające z umowy kredytu. Po zakończeniu okresu restrukturyzacji kredytu powraca on do poprzedniego stanu, kiedy klient musi spłacać również raty kapitałowe, a bank sporządza nowy harmonogram ich spłaty. Zgodnie z nim może wydłużyć się okres spłaty kredytu lub też wysokość nowych rat będzie wyższa.

W przypadku gdy kredytobiorca ma problem ze spłatą zobowiązań restrukturyzacja kredytu jest korzystniejszym rozwiązaniem także dla banku, dla którego lepiej jest restrukturyzować kredyt niż windykować dług. Często opóźnienia w spłacie narzucają na banki rezerwy finansowe. A zablokowane środki to duży problem dla banku. Im lepsza kondycja finansowa klienta, tym lepiej dla banku, bo tylko klient, którego stać na spłatę swoich zobowiązań jest dla banku wartościową osobą. Restrukturyzowanie kredytu możliwe jest po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi przez bank dokumentami. Za sporządzenie aneksu do umowy pobierana jest przez bank opłata.
Aby móc ubiegać się o restrukturyzację kredytu klient banku musi spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest brak zaległości w spłacie rat kredytu hipotecznego, dzięki czemu bank może zweryfikować wiarygodność. Bank musi dostać informacje o wszystkich zobowiązaniach finansowych klienta. Każdy wniosek o restrukturyzację musi być także dobrze uzasadniony.
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o restrukturyzację to: aktualny opis z księgi wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem kredytu; kopię polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu z cesją praw z niej wynikających na rzecz banku; dokumenty potwierdzające źródło dochodu; oświadczenie o nieprowadzeniu w stosunku do kredytobiorcy postępowania upadłościowego oraz nieskładaniu wniosku o upadłość konsumencką w ciągu ostatnich 12 miesięcy; oświadczenie o nieprowadzeniu w stosunku do kredytobiorcy postępowania egzekucyjno-komorniczego; oświadczenie o zamieszkiwaniu w budynku będącym zabezpieczeniem kredytu; oświadczenie o liczbie osób na utrzymaniu; oświadczenie o terminowej spłacie zobowiązań kredytowych; oświadczenie o kredytach łącznych; decyzję o uznaniu za osobę bezrobotną; wyciągi z ostatnich trzech miesięcy z konto osobistych z pełnym opisem transakcji.

Zdarzają się również przypadki, w których restrukturyzacja możliwa jest po wykonaniu aktualnej wyceny nieruchomości, która jest zabezpieczeniem umowy kredytowej. Dokonuje jej rzeczoznawca wewnętrzny banku lub zewnętrzny w sytuacji, gdy bank nie dysponuje danymi dotyczącymi wartości nieruchomości na konkretnym rynku lokalnym lub jeśli zabezpieczeniem kredytu jest niezabudowana działka. Koszty takiej wyceny ponosi kredytobiorca i są one kapitalizowane bez względu na to czy wynik postępowania restrukturyzacyjnego jest dla klienta korzystny.
Pobierane są dwie opłaty przez bank: za sporządzenie aneksu, którą od razy dolicza do raty, której płatność nadchodzi.

Możliwość komentowania jest wyłączona.