BIK SCORING

 Co to jest BIKSco CreditRisk®? BIKSco CreditRisk® to nazwa handlowa oceny punktowej (score’u) Biura Informacji Kredytowej S.A. Jest to zarazem nazwa formuły matematycznej, czyli tzw. modelu scoringowego, który wykorzystywany jest do wyliczania ocen punktowych Klientów na podstawie danych zgromadzonych w bazie. Ocena punktowa BIKSco CreditRisk® jest miarą ryzyka kredytowego związanego z osobą klienta.


W ramach oceny BIKSco CreditRisk® klient możne otrzymać od 191 do 631 punktów. Im więcej punktów, tym niższe ryzyko kredytowe związane z Klientem. Ponadto im wyższa ocena punktowa, tym większe prawdopodobieństwo, że Klient będzie terminowo spłacał swoje kredyty. Posiadanie wysokiej oceny punktowej może przynieść Klientowi korzyści. Jak mogę poznać swoją ocenę punktową BIKSco CreditRisk®? Poznanie oceny punktowej BIKSco CreditRisk® jest teraz bardzo proste. Wystarczy złożyć wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej (osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesyłając go listem poleconym lub za pomocą konta z dostępem do BIK) oraz dokonać odpowiedniej opłaty.

Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową Klienta, lecz także inne czynniki. Sprawdzają one np. jak wysokie raty Klient byłby w stanie spłacać przy swoim wynagrodzeniu, formie zatrudnienia itp. Ponadto każdy bank ma swoje zasady przyznawania kredytów, uwzględniające różne kryteria.

Klient może otrzymać od 1 do 5 gwiazdek, w zależności od oceny punktowej:

Od 192 do 279 punktów -1 gwiazdka;

Od 280 do 367 punktów – 2 gwiazdki;

Od 368 do 455 punktów – 3 gwiazdki;

Od 456 do 543 punktów – 4 gwiazdki;

Od 544 do 631 punktów – 5 gwiazdek.

Należy pamiętać, że metoda oceny punktowej (scoring) polega na określeniu wiarygodności kredytowej Klienta na podstawie porównania jego profilu z profilem osób, którym w przeszłości zostały udzielone kredyty. Im bardziej profil danego Klienta podobny jest do profilu osób prawidłowo obsługujących swoje zobowiązania, tym wyższą ocenę punktową otrzyma ten Klient. Na profil Klienta składa się szereg elementów (charakterystyk). Charakterystyki Klienta mogą dotyczyć opóźnień w spłacie (np. największe opóźnienie w spłacie w ciągu ostatniego roku) lub jego aktywności kredytowej (np. długość historii kredytowej, liczba posiadanych produktów kredytowych według ich typów, liczba banków, w których Klient ma otwarte rachunki takich produktów). Może się zdarzyć, że Klient nie ma żadnych opóźnień w spłacie kredytów, ale jego profil jest podobny do profilu osób, które kiedyś również mogły pochwalić się brakiem opóźnień, lecz po pewnym czasie przestały prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania. Z takim Klientem związane jest wyższe ryzyko kredytowe i dlatego otrzyma on niższą ocenę punktową oraz mniej gwiazdek. Przykładem „profilu wysokiego ryzyka” może być osoba, która w krótkim czasie zaciągnęła kilka-kilkanaście kredytów w co najmniej kilku różnych bankach. Dane pokazują, że w ciągu roku na 100 osób o takim profilu przeciętnie aż 42 (!) przestają prawidłowo obsługiwać swoje zobowiązania. Z kolei w skład „profilu niskiego ryzyka” wchodzi zwykle długa i pozytywna historia kredytowa.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.