Czym jest BIG?

Czym jest BIG?

Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku, gdy na przykład chcą ubiegać się o kredyt, dostaną decyzję odmowną lub otrzymają kredyt na znacznie gorszych warunkach.

Biura Informacji Gospodarczej przyjmują, przechowują i udostępniają informacje gospodarcze dotyczące Przedsiębiorców i Konsumentów. Informacje dotyczą zarówno zdarzeń pozytywnych, jak i negatywnych. Te negatywne wykorzystywane są w procesie tak zwanej „miękkiej windykacji”.

„Miękka windykacja” jest również skutecznym sposobem na odzyskanie należności uważanych dotąd za przedawnione. Powszechnie uważa się, że zobowiązania po 3 latach przedawniają się (w działalności gospodarczej). Jednak przedawnia się tylko możliwość dochodzenia wierzytelności przed sądem – dług pozostaje i można go zgłosić do Biura Informacji Gospodarczej – niezależnie od tego, czy to dług przedsiębiorcy, czy też osoby fizycznej.

Jak długo przechowywane są dane w Rejestrze Dłużników? Kto z nich korzysta?

Dane zgłoszone do Rejestru Dłużników widać w systemie do momentu spłaty zobowiązania. Dłużnik traci wiarygodność nie tylko przez problemy z bieżącymi płatnościami, ale również za bycie ‑zatwardziałym dłużnikiem, na którego nie wpływają nawet sądy. Informacja o długu może być przechowywana nawet przez 10 lat.

Raporty o rzetelności partnerów biznesowych (przedsiębiorców i konsumentów) mogą pobierać z BIG przedsiębiorcy po podpisaniu umowy. Natomiast konsumenci mogą sprawdzać rzetelność tylko przedsiębiorców, z którymi chcą zawrzeć umowę np.: deweloper, biuro podróży, firma remontowa. Do otrzymania raportu przez konsumenta wystarczy złożenie w BIG InfoMonitor opłaconego wniosku (może być także w formie elektronicznej), nie jest wymagane podpisywanie umowy.

Raporty z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor pobierają banki (około 96% sektora bankowości detalicznej w Polsce współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, Związkiem Banków Polskich lub BIG InfoMonitor), firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii komórkowej i stacjonarnej, operatorzy telewizyjni, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, dostawcy energii, gazu, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy z innych branż handlu i usług. Tak szeroko udostępniania informacja gospodarcza powoduje, że przedsiębiorcy współpracujący z BIG InfoMonitor uzyskują bardzo wysoką skuteczność w odzyskiwaniu zaległych płatności.

Co oznacza wpisanie długu do rejestru?

Przekazanie przez wierzyciela danych o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczych niesie za sobą szereg konsekwencji:

  • osoba zadłużona i jej dług – przestają być anonimowi,
  • każdy uprawniony może sprawdzić w biurze informacji gospodarczych rzetelność i wiarygodność swojego klienta lub kontrahenta,
  • osoba posiadająca zadłużenie wpisane do BIG-u, może mieć problem z korzystaniem z usług finansowych, w tym z zakupami ratalnymi, zaciągnięciem pożyczki gotówkowej itp.,
  • uchylający się od spłaty zadłużenia może mieć trudności związane z podpisaniem umowy abonamentowej – na przykład z dostawcą Internetu, telefonii komórkowej lub telewizji kablowej.

Kto może zostać wpisany?
Do rejestru dłużników może trafić osoba, która ma zadłużenie w wysokości co najmniej 200 zł. Kwota ta może być zaległym rachunkiem za telefon, ratami kredytu, nieopłaconą fakturą za media lub nawet mandatem. W przypadku podmiotów gospodarczych, by zostać dodanym do rejestru osób zadłużonych, kwota zobowiązania wynosi od 500 zł wzwyż.
By informacja o zadłużeniu trafiła na „czarną listę”, jej przeterminowanie musi wynosić co najmniej 60 dni oraz musi upłynąć miesiąc od wysłania do osoby zadłużonej wezwania do zapłaty, które zawiera ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG-u. Do rejestru dłużników można trafić także, gdy zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym i gdy minęło 14 dni od wysłania do Dłużnika wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura.

Możliwość komentowania jest wyłączona.