Jak sprawdzić dane w BIG bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie informacji w BIG

Obecnie w Polsce funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej: Infomonitor, KRD oraz ERIF. Artykuł 23 ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych umożliwia każdemu uzyskanie bezpłatnych informacji na swój temat w jednym z biur.

Kłopotliwe może być pierwsze skorzystanie z informacji z Biura. Aby tego dokonać należy założyć internetowe konto w Biurze, a także potwierdzić tożsamość skanem dowodu osobistego. Wyłącznie w taki sposób można uzyskać informacje w Krajowym Rejestrze Długów.

Informacje w Biurze Informacji Gospodarczej Infomonitor można uzyskać w różny sposób. Można tego dokonać osobiście wybierając się do punktu obsługi klienta, które znajduje się w Warszawie. Innym sposobem jest wysłanie listu, choć nie jest on do końca bezpłatny. Konsument musi bowiem uiścić opłatę w wysokości 6 złotych 10 groszy, która jest kosztem wydruku i korespondencji. Trzecim sposobem jest uzyskanie informacji przez Internet, do czego potrzebne będzie założenie konta z weryfikacją za pomocą skanu dowodu osobistego.

W podobny sposób informacje można uzyskać także w Biurze Informacji Gospodarczej ERIF, a więc osobiście, listownie lub przez Internet. W ostatnim przypadku konieczne będzie potwierdzenie tożsamości skanem dokumentu zawierającego imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, serię oraz numer dokumentu.

W każdym z biur możliwe jest także uzyskanie płatnej informacji. W przypadku Krajowe Rejestr Długów koszt ten wynosi 6 złotych 90 groszy, a w przypadku Infomonitora 6 złotych i 50 groszy.

Zdobycie informacji jest płatne także wtedy, gdy odbywa się częściej niż raz na pół roku. Sprawdzenie informacji w biurze lub korespondencyjnie kosztuje 6 złotych i 50 groszy. Sprawdzenie informacji na własny temat oraz sprawdzenie Rejestru Zapytań w serwisie infokonsument.pl kosztuje 3 złote brutto, natomiast sprawdzenie dokumentu jest bezpłatne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.