Zgoda na dane osobowe czyli zgoda na marketing

Zgoda marketingowa – czym jest i co oznacza dla klienta

W obecnych, zdominowanych przez Internet czasach, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczy właściwie wszystkich dorosłych ludzi, a nierzadko jest w niejasny sposób wykorzystywana przez różne firmy czy instytucje.

Danymi osobowymi nazywa się wszystkie informacje, które służą do identyfikacji osoby prywatnej. Przykładem danych osobowych są więc imię i nazwisko, adres zamieszkania czy PESEL, a coraz powszechniejsze jest także uznawanie za takowe adresu mailowego. Problem jednak pojawia się gdy mowa o loginie, nicku, adresie IP czy ciasteczkami. Każda z tych informacji jest jednak danymi osobowymi, gdy zestawienie jej z innymi informacjami pozwala odnieść się do konkretnej osoby. Stąd też na przykład wysokość wynagrodzenia sama w sobie nie jest daną osobową, natomiast staje się nią, gdy zestawi się ją z imieniem i nazwiskiem konkretnego pracownika.

Przetwarzaniem danych nazywa się z kolei wszystkie operacje wykonywane na danych osobowych, czyli: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, szczególnie te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Zgoda na takie przetwarzanie musi być jednoznaczna, skonkretyzowana i wyraźna. Nie może być elementem domniemywań, a także nie można zgody wymuszać. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy np. ściągnięcie pliku lub kliknięcie w reklamę może być wykorzystywane jako zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Mimo tego, że przedsiębiorca nie potrzebuje zgody na przetwarzanie danych do wykonania umowy najczęściej o takową prosi. Przyczyn takiego postępowania może być wiele – od niewiedzy, poprzez nadgorliwość na obawie kończąc. Najczęściej umowy skonstruowane są w ten sposób, że brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zawarcie całej umowy. Nikt nie może być także zmuszony do udzielenia zgody na przetwarzanie danych w innym celu niż wykonanie umowy, na przykład dla celów marketingowych. W rzeczywistości wiele firm tego wymaga. Jakie jest rozwiązanie takiej sytuacji? Rezygnacja z danej usługi lub produktu lub ewentualnie złożenie skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Można także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, a następnie natychmiastowe zgłoszenie sprzeciwu na robienie tego w celach marketingowych. Należy więc pamiętać, że nikt nie może uzależniać realizacji umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych czy promocyjno-handlowych.

Z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wynika, że zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną do oznaczonego odbiorcy. W prawdziwym życiu wygląda to jednak tak, że praktycznie każdy człowiek każdego dnia otrzymuje mnóstwo spamu. Wyrażenie zgody marketingowej nie oznacza jednocześnie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. I na odwrót.

Możliwość komentowania jest wyłączona.