Antywindykacja – co to jest?

Czym jest „antywindykacja”?

Antywindykacją można nazwać każde działanie prawne, które na celu ma uchronienie dłużnika przed windykacją. Na szczęście dla każdego dłużnika polskie prawo w pewnym sensie stawia go w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do wierzyciela. Antywindykacją można więc nazwać umiejętne stosowanie i wykorzystywanie istniejącego plana, co ma na celu ograniczenie możliwości podejmowania działań windykacyjnych przez wierzyciela w stosunku do dłużnika.

Na polskim rynku większość firm, które w teorii mają pomagać w antywindykacji to pośrednicy kredytowi, którzy próbują „wcisnąć” osobom windykowanym swoje produkty, przez wpadają one w pętlę kredytową, która w żaden sposób nie pomaga wydostać się z długów. Dzięki skutecznej i profesjonalnej antywindykacji można przeciwdziałać takim działaniom jak uporczywe upominanie telefoniczne, listowne czy e-mailowe. Dzięki niemu możliwe jest także uniknięcie wizyt windykatorów terenowych w miejscach zamieszkania, pracy czy wizyt u sąsiadów i rodziny w celu zebrania informacji. Skuteczna antywindykacja może uchronić także od wpisania dłużnika do rejestrów takich jak na przykład Krajowy Rejestr Dłużników, a także wstrzymać wydawanie przez sądy nakazów zapłaty lub wyroków. Wreszcie, dobra antywindykacja może uchronić dłużnika od egzekucji komorniczej.

Antywindykacja może także pomagać dłużnikowi w wychodzeniu z kłopotów dzięki na przykład odrzuceniu roszczeń z powodu wskazania wad prawnych wierzytelności, podjęciu negocjacji z wierzycielem jeśli roszczenie jest zasadne w celu umorzeniu części zobowiązania czy też uzgodnienia korzystnego dla dłużnika wariantu spłaty długu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.