Bankowy Rejestr Dłużników

Bankowy Rejestr – co to jest?

Dzięki współpracy wszystkich banków w ramach Związku Banków Polskich powstał system Bankowy Rejestr, który stał się podstawowym narzędziem wymiany informacji, które banki wykorzystują w trakcie analizy ryzyka kredytowego. Należy do niego wyłącznie banki, a z jego możliwością nie mogą korzystać Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-kredytowe oraz mniejsze firmy pożyczkowe.

Bankowy Rejestr działa w oparciu o prawo bankowe, a ściśle mówiąc o artykuł 105 tegoż, który zastosowanie ma także w przypadku Biura Informacji Kredytowej. Nie można jednak utożsamiać ze sobą obu systemów, choć mają taką samą podstawę prawną i pełnią bardzo podobną funkcję. To Bankowy Rejestr stanowi pierwszą linię wsparcia w trakcie analizy wniosku kredytowego. W dalszej kolejności banki mogą korzystać z BIK-u, jednego z BIG-ów czy też z własnej bazy danych.

W Bankowym Rejestrze udostępniane są tylko niektóre informacje dotyczące klientów banków, a aby je tam zamieścić bank powinien uzyskać pisemną zgodę klienta. W praktyce banki zamieszczają zapis im na to pozwalający w dokumentacji kredytowej.

W Bankowym Rejestrze gromadzone i udostępniane są informacje o klientach, którzy dopuścili się zwłoki powyżej 60 dni, na kwotę co najmniej 200 złotych w przypadku osób prywatnych lub 500 złotych w przypadku przedsiębiorców. W systemie znaleźć mogą się jednak tylko takie osoby, które zostały poinformowane o zamiarze przetwarzania ich danych, a także w ciągu 30 dni od poinformowania nie uregulowały swoich zobowiązań. Warunki znalezienie się w Bankowym Rejestrze są więc takie same jak w przypadku Biura Informacji Gospodarczej.

W przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej, w Bankowym Rejestrze gromadzone są wyłącznie negatywne informacje związane z czynnościami bankowymi, czyli na przykład kredytami pożyczkami. Z jednej strony system jest zawężony do informacji negatywnych, z drugiej natomiast rozszerzony o każde zobowiązanie wynikające z czynności bankowej. Wynikać z  tego może to, że w systemie pojawiają się informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań niemających związku z kredytami.

Decyzje o umieszczeniu informacji w Bankowym Rejestrze należy od banku. Opóźnienie przekraczające 60 dni nie oznacza jednak automatycznego uruchomienia procedury, a bank może zastosować łagodniejsze dla dłużnika kryteria.

Znalezienie się w Bankowym Rejestrze w znaczący sposób utrudnia uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej, dlatego też określenie tego systemu „czarną listą” jest bardziej adekwatne niż w przypadku Biura Informacji Kredytowej. Nadzieją dla osób, które znalazły się w systemie jest próba udowodnienia, że nie zostały spełnione wszystkie 3 warunki, które umożliwiają wpisanie klienta do Bankowego Rejestru. Jeśli owe warunki zostały spełnione pozostaje próba nakłonienia banku do wykreślenia informacji z Bankowego Rejestru, choć zdarza się to rzadko.

Podobnie jak w przypadku Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej mogą uzyskać informacje na temat klientów w systemie Bankowy Rejestr. Taką funkcjonalność oferuje BIG Infomonitor.

Możliwość komentowania jest wyłączona.