Co to ejst BTE – Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny to dokument, który tworzy bank i jest podstawą do wszczęcia egzekucji. Dokument taki wydawany jest w momencie, gdy zajdzie konieczność wyegzekwowania od klienta banku należności, która wynikać może na przykład z wypowiedzianej umowy kredytowej.

Z takiego dokumentu korzystać mogą wyłącznie banki, stąd też w momencie sprzedaży wierzytelności funduszom sekurytyzacyjnym lub firmom windykacyjnym, nabywcy wierzytelności tracą tytuł wykonawczy i aby prowadzić egzekucję muszą wystąpić na drogę sądową. Bankowy Tytuł Egzekucyjny przedawnia się upływem trzech lat, jednak uzyskanie na dokumencie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia. Biega przedawnienia przerywa także każda czynność realizowana przez komornika.

Wniesieniem powództwa przeciwegzekucyjnego można podważyć tytuł wykonawczy, który jest podstawą egzekucji. Trzeba przy tym pamiętać, by dodatkowo wnieść o zabezpieczenie w postaci zawieszenia egzekucji, gdy sprawa trafiła już do komornika. Zażalenie na nadanie Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu klauzuli wykonalności może być skuteczne gdy przytoczona argumentacja podważa możliwość wydania takiego dokumentu. Wszystkie pozostałe zarzuty związane z egzekucją komorniczą na podstawie BTE należy podnosić w ramach powództwa przeciwegzekucyjnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.