Czy windykator może gnębić dłużnika, który nie płaci?

Czy windykator może nachodzić dłużnika?

Każda osoba mająca długi powinna pamiętać, że windykator nie może kontaktować się z nią w dowolny sposób, lecz jedynie w taki, jaki został mu wskazany przez danego dłużnika. Może to więc być na przykład wyłącznie kontakt drogą pisemną na wskazany adres, jednak każda taka korespondencja musi zostać odebrana, a każdy wyznaczony sposób kontaktu musi być możliwy do wykonania.

Polskie prawo w wielu aspektach stoi po stronie dłużnika, nawet wtedy gdy roszczenie wobec niego jest zasadne. Jego przepisy chronią między innymi dane osobowe dłużnika i dysponowanie nimi, zabraniają także kontaktowania się w sprawie długów z innymi osobami, niezależnie od czego czy są to członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi czy współpracownicy. Windykator nie może także nachodzić dłużnika w pracy lub w domu, a także nie ma prawa stosować straszenia podjęciem przez niego uciążliwych działań windykacyjnych.

W momencie, gdy jedno z praw dłużnika jest łamane może one zareagować podejmując pewnie kroki, które mogą mieć na celu na przykład anulowanie długu w ramach zadośćuczynienia za naruszenie jego praw. Każdy windykator, który narusza przepisy powinien liczyć się z różnego rodzaju karami, od bardzo pokaźnych kar finansowych, aż po nawet pozbawienie wolności.

Każde roszczenie wystosowywane przez osoby, firmy czy instytucje musi być udokumentowane w całkowicie wolny od wad prawny sposób, a każde podjęte przez nie działanie musi w pełni przestrzegać praw przysługującym dłużnikowi. W momencie, gdy któregokolwiek z nich jest nieprzestrzegane, daje to możliwość podjęcia przez dłużnika pewnych kroków zmierzających do ukarania osoby za to odpowiedzialnej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.