Jak działa komornik?

Jakie działanie podejmuje komornik po wszczęciu egzekucji?

Postępowanie komornika w największym stopniu zależy od wierzyciela. To właśnie on decyduje o tym z jakich elementów majątku dłużnika komornik ma wyegzekwować odpowiednią kwotę. Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego można wyróżnić: zajęcia wynagrodzenia, zajęcia świadczenie emerytalno-rentowego, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności, zajęcie ruchomości.

Kancelaria komornicza po otrzymaniu od wierzyciela zadania wykonania egzekucji swoje działanie rozpoczyna od weryfikacji danych dłużnika w systemie PESEL-NET. Jest to specjalna sieć krajowa działająca w infrastrukturze TP S.A., która służy do obsługi systemu ewidencji ludności PESEL. Następnym krokiem jest skierowania zapytania do systemu E-BEL. Kiedy nastąpi już weryfikacja danych osobowych dłużnika, kancelaria komornicza wysyła mu powiadomienie o wszczęciu egzekucji. W tym samym czasie komornik kieruje wnioski do zakładu pracy o zajęcie wynagrodzenia lub na przykład do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego. Komornik wysyła także zapytania do innych organów i instytucji, jednak robi to zgodnie z wolą wierzyciela – może wysłać na przykład zapytanie o rachunki bankowe dłużnika w ramach systemu OGNIVO, sprawdzić nieruchomości w urzędzie gminy czy w starostwie powiatowym.

W swojej pracy komornik może skorzystać z wielu systemów umożliwiających weryfikację i ustalenie majątku dłużnika. Do tych systemów można zaliczyć wspomniane wcześniej PESEL-NET oraz E-BEL czy OGNIVO, ale także system CEPIK, w którym można sprawdzić czy dłużnik jest właścicielem pojazdu na terenie kraju. Oprócz tego komornik może kierować zapytania do Państwowego Urzędu Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.