Komornik jak się go pozbyć?

Czy możliwe jest wycofanie sprawy od komornika?

Każda sprawa, która kończy się u komornika nie jest niczym przyjemnym dla osoby, której dotyczy. Wiąże się nie tylko ze stresem i wstydem przed znajomymi, ale także z ogromnymi problemami w codziennym życiu. Nie może zatem dziwić fakt, że osoby, które znalazły się w takiej sytuacji starają się wycofać swoje sprawy z takiego miejsca. Czy jest to jednak możliwe i jak można tego dokonać?

Każda taka sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie i nie istnieje żaden uniwersalny sposób, który działa w stu procentach przypadków. W każdym z nich sytuacja wygląda inaczej, dlatego też niemożliwe jest wskazanie jednego sposobu, który okaże się skuteczny. Istnieją jednakże wskazówki, które mogą okazać się przydatne w każdej sytuacji.

Bardzo ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że komornik nie podejmuje działania z własnej woli. To zawsze wierzyciel (czyli osoba lub instytucja, której winnym się jest pieniądze) kieruje sprawę do komornika i tylko on może taką sprawę wycofać. Z faktu tego wynika więc to, że każde działanie, które ma mieć na celu zawieszenie lub umorzenie egzekucji komorniczej musi być kierowane do wierzyciela właśnie. Tylko on ma bowiem możliwość podjąć jakąkolwiek decyzję w tej sprawie. Kancelaria komornicza, która otrzyma pismo lub wniosek w takiej sprawie może jedynie przekazać je do wierzyciela.

Z tych samych powodów wszelkie negocjacje powinno prowadzić się z wierzycielem, a nie z komornikiem. Ten drugi jest tylko wykonawcą wniosków złożonych przez wierzyciela, dlatego też w sytuacji, gdy ktoś chce prosić o umorzenie części długu czy jakichkolwiek inne ulgi powinien zgłosić się z tym do wierzyciela.

Działaniem, które może nakłonić wierzyciela do wycofania sprawy od komornika jest zazwyczaj propozycja dobrowolnej spłaty długu. Jej forma może być indywidualnie ustalone pomiędzy dwiema stronami sprawy, a dla każdego wierzyciela dobrowolna spłata długu jest korzystniejsza niż skierowanie sprawy na drogę komorniczą. Warto zwracać jakieś kwoty wierzycielowi także wtedy, gdy pierwotnie negatywnie rozpatrzy on prośbę o zawieszenie egzekucji komorniczej. Można wtedy odwołać się od decyzji i liczyć na przychylniejsze spojrzenie wierzyciela, który otrzymał już jakąś część długu.

W polskim prawie umowa zawarta w formie ustnej w teorii ma takie samo znaczenie jak umowa w formie pisemnej, jednak najlepiej jest zawsze zawierać w tej drugiej formie. Szczególnie w przypadku ugody warto mieć to „na piśmie”, gdyż taką umowę zdecydowanie trudniej jest podważyć. W każdej chwili sprawę można skierować także do Rzecznika Praw Konsumentów, jednak należy to robić wyłącznie, gdy ma się ku temu poważne podstawy. Nie może to spowodować zawieszeniem egzekucji komorniczej, jednak może pozytywnie wpłynąć na traktowanie dłużnika przez wierzyciela i w ten sposób zwiększa się szansa na zakończenie sprawy ugodą. Warto przy tym pamiętać, żeby być w stałym osobistym kontakcie z wierzycielem.

Bardzo istotne jest także to, żeby podejmować działanie natychmiast po uzyskaniu informacji o tym, że wszczęte jest postępowanie komornicze. Nie warto w takiej sytuacji czekać na to aż komornik przystąpi do konkretnego działania, tylko wyprzedzić jego ruchu i natychmiast skontaktować się z wierzycielem. Komornicze postępowanie nie oznacza bowiem końca świata i przy odpowiednim działaniu można bez większego szwanku wyjść z takich kłopotów. Ważne, żeby działać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.