Jak wykreślić złą historię w BIK?

Często osoby, które mają problem z uzyskaniem kredytu w związku ze złą historią w BIK. Dzieje się tak dlatego, że jeżeli mieliśmy poślizgnięcia w spłatach nawet spłaconych kredytów teraz możemy mieć problem w uzyskaniu następnego kredytu hipotecznego czy to gotówkowego mimo, że go spłaciliśmy. I często nie możemy wtedy liczyć na nic więcej niż chwilówkę. W niektórych sytuacjach możemy wykreślić złą historię kredytową ale nie zawsze. Otóż z dniem 16 czerwca 2005 roku weszła w życie nowelizacja Prawa Bankowego i określa ona przypadki kiedy historię w BIK możemy wymazać a kiedy nie. Ważne jest też, że podmiotem odpowiedzialnym za jakiekolwiek zmiany jest bank lub SKOK w którym mieliśmy dane zobowiązanie – nie BIK! Ustawa także precyzuje sytuacje kiedy bank może przetwarzać nasze dane nawet bez naszej zgody a także przez jaki okres. I tak dane o wygasłych zobowiązaniach klientów, którzy podpisali umowę z bankiem lub z SKOK po wejściu w życie nowelizacji Prawa Bankowego i terminowo regulowali swoje zobowiązania z niej wynikające są przetwarzane przez BIK na podstawie udzielonej przez nich zgody – zgodę taką można w każdej chwili cofnąć. Ale, no i tu jest to ale… Dane o wygasłych zobowiązaniach klientów mogą być przetwarzane bez ich zgody przez okres 5-letni, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki: klient nie wykonał zobowiązania lub dopuścił się zwłoki powyżej 60 dni, a po zaistnieniu okoliczności, o których mowa a upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tego klienta przez bank lub inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, o zamiarze przetwarzania dotyczących go informacji stanowiących tajemnicę bankową bez jego zgody. Więc aby zgodnie z prawem można było wykreślić zobowiązanie nie powinniśmy się spóźnić więcej niż 60-90 dni wtedy każde takowe zobowiązanie po całkowitej spłacie możemy wykreślić ale tylko i wyłącznie poprzez cofniecie zgody na przetwarzanie danych. Żądanie typu „proszę mnie wykreślić z BIK” mogą zostać nie spełnione. Bo wykreślenie z BIK jest efektem braku zgody na przetwarzanie danych a nie innej przyczyny!

A co jeżeli mieliśmy opóźnienia nasze dane muszą być przetwarzane aż tak długo? Odpowiedź brzmi – niekoniecznie. Ponieważ aby dane były przetwarzane bez naszej zgody bank musiał nas jeszcze o tym powiadomić, że zamierza je przetwarzać w taki właśnie sposób. Z doświadczenia wiemy, że banki robią to nienależycie więc to bank musi udowodnić byłemu kredytobiorcy, że rzeczywiście go powiadomił. Co najlepiej wtedy zrobić? Najlepiej aby adwokat przygotował nam takowe pismo i wysłał do banku. Możecie je Państwo także ściągnąć z naszego serwisu tutaj. Mimo, że ustawodawca nie precyzuje w jakiej formie osoba ma być poinformowana przez bank powinien jednak on w jakiś sposób dokumentować fakt powiadomienia nas o tym. Możemy także skierować pismo do banku, że w związku z niedopełnieniem obowiązku ustawowego przez bank i nie ustosunkowania się do naszego pisma sprawa zostanie skierowana do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Banki z reguły boją się kontroli i jest duża szansa na to, że urzędnik bankowy zastanowi się dwa razy zanim odpowie nam nie przychylnie na nasze pismo, chyba, że rzeczywiście takowe zawiadomienie zostało przeprowadzone w sposób rzetelny.

Ostatnia nowelizacja Prawa bankowego, która weszła w życie 1 kwietnia 2007 roku, umożliwia bankom i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 na przetwarzanie informacji dotyczących osób fizycznych, stanowiących tajemnicę bankową  (po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją upoważnioną do udzielania kredytów) przez 12 lat, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, tylko dla celów stosowania przez banki metod statystycznych – dane te nie są udostępniane innym bankom bądź instytucją udzielających kredyty ale są widoczne na raporcie, który zamawiamy osobiście lub przez internet.

Jeżeli zamierzamy wykreślić złe wpisy w BIK powinniśmy sobie założyć konto online aby móc praktycznie na bieżąco sprawdzać efekty naszej pracy czy też efekty pracy kancelarii, gdyż jak będziemy go zamawiać w tradycyjny sposób stracimy dużo czasu. Dlatego załóż specjalne konto Inteligo z dostępem do raportu BIK.   Możesz zrobić to tutaj.

Kto dokonuje zmian w BIK?

BIK nie jest uprawniony do dokonywania zmian danych przetwarzanych w bazie BIK. Zmiany takie mogą dokonywać  wyłącznie banki/SKOKI, które wprowadziły powyższe dane i tylko one mogą skorygować lub zaktualizować dane.

Często także zdarza się, że przy zamknięciu zobowiązania następuje niewielka niedopłata, która blokuje możliwość wzięcia kredytu. W większości banków system analizujący wniosek kredytowy pobierając dane z BIK i z automatu odrzuca wniosek kredytowy bez względu na kwotę zaległości. Często chodzi  o kilka złotych niedopłaty. Klient nawet nie wiem o zaistniałej sytuacji a bank nie upomina się o zaległą kwotę. Co należy zrobić w takim przypadku? Należy zwrócić się do banku z prośbą o ustalenie zaległego salda do spłaty a następnie dokonać wpłaty na rachunek. Na tym niestety nie poprzestajemy i zwracamy się z prośba pisemną o wykreślenie spłaconego zobowiązania z bazy BIK. Przeważnie nie musimy zamykać wszystkich rachunków w danym banku. Jeżeli powyższe działanie nie przyniesie jednak rezultatów musimy pozamykać wszystkie rachunki w banku i cofnąć naszą zgodę na przetwarzanie danych co spowoduje wykreślenie z bazy BIK – w związku z tym, że bank nie poinformował nas o fakcie przeterminowania nie ma prawa przetwarzać naszych danych bez naszej zgody.

Jeżeli chodzi o cofnięci zgody na przetwarzanie danych osoba zainteresowana nie musi podawać żadnych powodów swojej decyzji, aby odwołanie było skuteczne. Odwołanie może nastąpić w każdy sposób, niekoniecznie na piśmie. Wyrażenia zgody i jej odwołania można dokonać także w postaci elektronicznej, zgodnie z regułą określoną w art. 61 § 2 k.c. Należy uznać za bezskuteczne wszelkie próby ograniczenia osoby uprawnionej w odwoływaniu wyrażonej wcześniej zgody (np. uzależnienie skuteczności odwołania od spełnienia warunków wskazanych we wzorcu umownym). Oczywiście jeśli zgoda jest cofana przez maila bank musi mieć pewność, iż my jesteśmy autorem żądania. Stąd bank powinien mieć nasz email w bazie informatycznej. Najlepiej cofnięcia zgody dokonać poprzez wysyłkę listu poleconego aby przebiegło to sprawnie. W przypadku gdy będzie wysyłana przez kancelarię prawną należy pamiętać o dołączaniu pełnomocnictwa reprezentowania nas przez kancelarię.

W przypadku gdy mieliśmy opóźnienia w spłacie kredytu aktualnie spłacanego nasze prośby nic tutaj nie pomogą. W zależności od sumy zobowiązań jakie posiadamy jedynym możliwym rozwiązaniem jest spłata zobowiązań z własnych środków a następnie usunięcie złej historii w BIK. Często jest to niemożliwe zwłaszcza, gdy mamy dużą sumę zobowiązań wtedy najlepszym rozwiązaniem, może być pożyczenie od trzeciej osoby środków na spłatę bądź zaciągnięcie przez osobę trzecia zobowiązania. A następnie po wyczyszczeniu BIK przeniesienie zobowiązań na nas. W takiej sytuacji najlepiej udać się do doradcy finansowego i przedyskutować z nim nasza sytuację. Jeżeli doradca jest dobrze zorientowany w temacie z pewnością wymyśli dla nas jakieś rozwiązanie. Najlepiej umówić się w dwóch, trzech najlepszych firmach doradztwa finansowego w Polsce. Dlatego najlepiej wejdź na stronę i zarejestruj się aby umówić się z doradcą finansowym. Zrobiliśmy takie zestawienie specjalnie dla Ciebie.

Wejdź tutaj i umów się na spotkanie.

Więc jak widać wykreślenie historii BIK jest możliwe ale w określonych przypadkach. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykreślenia złej historii z BIK dowiedz się więcej jak kancelaria radców prawnych może Ci w tym pomóc – dowiedz się więcej.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.