Różniaca między kredytem a pożyczką

Kwestie dotyczące pożyczki regulują przepisy kodeksu prawa cywilnego.  Pożyczać można nie tylko pieniądze, ale i rzeczy oznaczone co do gatunku. Pożyczka nie wymaga pisemnej umowy, lecz powyżej wartości 500 zł powinna zostać spisana. Można ją również przeznaczyć na dowolny cel. Umowa nie musi opiewać na konkretne prowizje czy jakiekolwiek opłaty i może zostać zawarta bezterminowo. Jednak pożyczkodawca może w dowolnym momencie zażądać jej zwrotu. W tym momencie pożyczkobiorca w ciągu 6 tygodni musi zwrócić przedmiot pożyczki.

Kredyt jest regulowany przez prawo bankowe. W tym przypadku umowa musi zostać zawarta na piśmie i związana jest z opłatami takimi jak prowizje oraz odsetki. Kredyt przeznaczany jest na konkretny cel, co jest zawarte w umowie i podlega kontroli. Może on zostać udzielony jednie przez bank lub kasę spółdzielczo-oszczędnościową i dotyczy jedynie pieniędzy. Instytucja kontrolująca, która stwierdzi, że kredytobiorca wykorzystuje pieniądze w innym celu, ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę i zażądać zwrotu całej kwoty na jaką opiewa umowa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.