Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Jak usunąć dane z Biura Informacji Gospodarczej?

Coraz bardziej popularnym narzędziem miękkiej windykacji staje się Biuro Informacji Gospodarczej. Obecnie działają trzy Biura Informacji Gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, ERIF oraz Infomonitor. Ktoś, kto znajdzie się w którymkolwiek z nich z pewnością chętnie chciałby usunąć stamtąd swoje dane, gdyż utrudnia to funkcjonowanie. Jak tego dokonać?

Obowiązkiem wierzyciela jest aktualizowanie lub usunięcie informacji gospodarczej jeśli wystąpią następujące wydarzenia: dług częściowo lub całkowicie zostanie uregulowany, wygaśnie zobowiązanie, odzyskanie przez osobę uprawnioną dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona, nieprawdziwość informacji gospodarczej, zmiana innych informacji gospodarczych. Wszystko musi mieć miejsce nie później niż 14 dni od powzięcia informacji o jednym z wyżej wymienionych. W dwóch ostatnich przypadkach wierzyciel ma obowiązek skontaktować się z Biurem, tylko wtedy gdy powziął informację wiarygodną.

W sytuacji gdy wierzyciel sprzeda wierzytelność ma on obowiązek poinformować o tym Biuro, gdyż jest to zmiana innej informacji gospodarczej. Nowy właściciel w ciągu 14 dni musi dokonać aktualizacji danych, a jeśli tego nie zrobi to informacja gospodarcza zostaje usunięta.

Dłużnik nie ma zbyt wielu bezpośrednich możliwości działania jeśli chodzi o aktualizację lub usunięcie danych. Oczywiście jedną z możliwości jest uregulowanie zobowiązania lub też zauważenie pomyłki. Dłużnik musi jednak złożyć wniosek do wierzyciela. W sytuacji gdy wierzyciel otrzyma wniosek od dłużnika, musi zaktualizować lub usunąć dane z Biura. Dłużnik ma także możliwość złożenia wniosku do wierzyciela o poinformowanie innych przedsiębiorców o aktualizacji lub usunięciu danych. Dzięki temu dłużnik może poprawić swoją sytuacje w oczach przedsiębiorców, którzy szukali informacji o nim w Biurze. W prawie przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 30 000 złotych, którą może zostać ukarany wierzyciel, który nie zgłosił na czas wniosku o aktualizację lub usunięcie informacji gospodarczej lub też podał ją nieprawdziwą.

Biuro Informacji Gospodarczej usuwa informacje gospodarczą na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, ale także przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro. BIG usuwa także informacje przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła lub została rozwiązana umowa. Może także to zrobić jeśli były przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do Biura został wykreślony z właściwego rejestru lub ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej. BIG usuwa także informacje dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem po upływie dziesięciu lat licząc od końca roku, w którym Biuro taką informację otrzymało. Poza tym Biuro może usunąć informację na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem. BIG usuwa także informacje po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, jednak nie później niż po upływie 10 lat od dnia przekazania ich przez wierzyciela.

Pozytywna zdolność kredytowa – od czego zależy?

Jak mieć pozytywną zdolność kredytową?

Aby starania o uzyskanie kredytu okazały się skuteczne konieczne jest pozytywne przejście przez procedurę oceny zdolności kredytowej. To od jej wyników zależy nie tylko wysokość kredyt i warunki na jaki zostanie on przyznany, ale przede wszystkim to, czy w ogóle bank będzie takiego kredytowania chciał udzielić.

Czytaj dalej

Jak działa komornik?

Jakie działanie podejmuje komornik po wszczęciu egzekucji?

Postępowanie komornika w największym stopniu zależy od wierzyciela. To właśnie on decyduje o tym z jakich elementów majątku dłużnika komornik ma wyegzekwować odpowiednią kwotę. Spośród najczęściej wykorzystywanych sposobów prowadzenia postępowania egzekucyjnego można wyróżnić: zajęcia wynagrodzenia, zajęcia świadczenie emerytalno-rentowego, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wierzytelności, zajęcie ruchomości.

Czytaj dalej

Czego niemoże zajać komornik?

Jakich dóbr i w jakich okolicznościach komornik zajmować nie może?

Przepisy polskiego prawa w szczególny sposób określają to jakie dobra i z jakich powodów egzekucji nie mogą podlegać poszczególne dobra. Jeżeli chodzi o ruchomości, komornik nie może zajmować:

  • przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków rodziny będących na jego utrzymaniu, a także niezbędnych do wykonywania jego zawodu. Niezbędne przedmioty urządzenia domowego to meble i urządzenia sanitarne takie jak łóżko czy stół. Nie zaliczają się do nich telewizor, pralka, lodówka czy radio.
  • zapasów żywności i opału, które są niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, który to okres liczy się od momentu zajęcia. Ustalenie członków rodziny pozostających na utrzymaniu dłużnika wynika z określonych okoliczności faktycznych i najczęściej dotyczy osób z dłużnikiem mieszkających.
  • jednej krowy, dwóch kóz lub trzech owiec potrzebnych do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny razem z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów.
  • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych.
  • u dłużnika pobierającego stałą płacę – pieniędzy w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty; u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.
  • przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń i przedmiotów służących do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają dużą wartość użytkową. Za przedmioty niezbędne do nauki uznaje się zeszyty i książki, nawet wtedy gdy mają znaczną wartość majątkową.

Czytaj dalej

Co to ejst BTE – Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny i jego przedawnienie

Bankowy Tytuł Egzekucyjny to dokument, który tworzy bank i jest podstawą do wszczęcia egzekucji. Dokument taki wydawany jest w momencie, gdy zajdzie konieczność wyegzekwowania od klienta banku należności, która wynikać może na przykład z wypowiedzianej umowy kredytowej.

Czytaj dalej

Co może zajać komornik

Jakie dobra może zajmować komornik?

Można wyodrębnić różne sposoby egzekucji w ramach poszczególnych jej rodzajów. Egzekucję można podzielić na poszczególne jej sposoby przede wszystkim w zależności od rodzaju mienia, do którego się ją kieruje, ale również z uwagi na pożądany sposób zachowania dłużnika, nakazany w tytule egzekucyjnym.

Czytaj dalej

Scoring BIK – o co z tym chodzi?

Scoring BIK – o co chodzi?

Każda osoba, której dane znajdują się w Biurze Informacji Kredytowej może otrzymać od jednej do pięciu gwiazdek lub od 192 do 631 punktów. Im większa ilość punktów lub gwiazdek, tym lepiej dla klienta, a od takiej oceny może zależeć to czy bank zdecyduje się na udzielenie kredytu i ewentualnie na jakich warunkach to zrobi.

Nie istnieje niestety uniwersalny sposób na jak najwyższą ocenę. Specjalny system Biura Informacji Kredytowej przeprowadza szczegółową analizę wszystkich danych zebranych na temat konkretnego klienta i za pomocą specjalistycznego algorytmu wydaje ocenę, którą później określa się jako „scoring BIK”.

Czytaj dalej

Rozmowa z bankiem w sprawie zadłużenia

W jaki sposób rozmawiać z bankiem o zadłużeniu?

Trudna sytuacja finansowa, która kończy się zadłużeniem wobec banku to sytuacja niezbyt przyjemna i niezbyt łatwa, dla każdej osoby, którą spotyka. Bardzo istotnym aspektem postępowania w takim przypadku jest jednak to w jaki sposób rozmawia się z bankiem i jakie działanie się podejmuje.

W każdej rozmowie z bankiem bardzo ważne jest to, żeby mógł on bardzo łatwo i szybko zidentyfikować klienta i dotyczącą go sprawę. Idąc więc na taką rozmowę należy przygotować wszystkie podstawowe dane na imieniu i nazwisku zaczynając, a na numerze PESEL i numerze umowy kredytowej kończąc. Ważne jest także to, żeby w spokoju pozwolić się pracownikowi banku zweryfikować – obowiązuje go bowiem prawo bankowe, którego elementem jest tajemnica bankowa. Taki pracownik może więc dopytywać o datę urodzenia, adres zamieszkania czy inne szczegóły, jednak ma to na celu wyłącznie upewnienie się przez niego, że ma do czynienia z właściwą osobą.

Czytaj dalej

Komornik jak się go pozbyć?

Czy możliwe jest wycofanie sprawy od komornika?

Każda sprawa, która kończy się u komornika nie jest niczym przyjemnym dla osoby, której dotyczy. Wiąże się nie tylko ze stresem i wstydem przed znajomymi, ale także z ogromnymi problemami w codziennym życiu. Nie może zatem dziwić fakt, że osoby, które znalazły się w takiej sytuacji starają się wycofać swoje sprawy z takiego miejsca. Czy jest to jednak możliwe i jak można tego dokonać?

Każda taka sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie i nie istnieje żaden uniwersalny sposób, który działa w stu procentach przypadków. W każdym z nich sytuacja wygląda inaczej, dlatego też niemożliwe jest wskazanie jednego sposobu, który okaże się skuteczny. Istnieją jednakże wskazówki, które mogą okazać się przydatne w każdej sytuacji.

Czytaj dalej

Pożyczka pozabankowa bez bik bez zdolności kredytowej

Pożyczka przeznaczona dla osób z problemami z BIK z zabezpieczeniem  na nieruchomości

POZABANKOWA POŻYCZKA POD NIERUCHOMOŚĆ:
– zabezpieczenie pożyczki – nieruchomość (dom, działka, mieszkanie, lokal komercyjny itp.)
– pożyczka od 30% do 50% wartości nieruchomości
– kwota pożyczki od 50 tys zł  bez górnego limitu
– oprocentowanie 16% w skali roku
– bez dokumentów finansowych,
– bez zaświadczeń z ZUSu i US,
– bez sprawdzania BIKu, KRD, Info Monitora itp.
– okres pożyczki 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy jeśli klient spłaca terminowo,
– klient przez cały okres pożyczki płaci tylko odsetki, kapitał spłacany na koniec okresu pożyczki,
– istnieje możliwość spłaty pożyczką np. kredytu zaciągniętego w banku, w takich przypadkach podczas podpisywania aktu notarialnego dochodzą dodatkowe zapisy dotyczące spłaty starego zobowiązania oraz umożliwienia firmie udzielającej finansowania uzyskania wpisu na I miejscu w KW
– pożyczkobiorca bez względu na formę prawną
– forma zabezpieczenia wpis w dział IV czyli hipoteka
– decyzja w ciągu 2-3 dni roboczych
– umowa notarialna
Lista dokumentów:

Podstawę nabycia
– aktualne zdjęcia domu, działki, nierchomości, lokalu itp. z określeniem powierzchni i wartości
– operat szacunkowy (na samym końcu jeśli będzie potrzebny)
– wypis i wyrys z ewidencji gruntów
– wyjaśnienie lub pomysł lub biznesplan pożyczkobiorcy na spłatę zaciągniętego zobowiązania (w przypadku dużych kwot)
– fundusz musi wpisać się w hipotece na miejsce 1. Jeśli w księdze wieczystej jest wpisany bank z hipoteką, ZUS czy US z tytułu zaległości podatkowych, a także KOMORNIK! To fundusz to spłaci, oczywiście pod warunkiem, że nie przekraczają one 50% LTV .
Fundusz zabezpieczy się na nieruchomości należącej także do osoby trzeciej.

Masz pytania pisz biuro@sekretybik.pl