Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Restrukturyzacja kredytu

Niemal każda dorosła osoba wie, że wzięcie kredytu nie jest ciężkim zadaniem, a już na pewno dużo łatwiejszym niż  spłata zobowiązania. Nierzadko zdarzają się sytuację, gdy kredytobiorca ma duże problemy ze spłatą zobowiązań, a często wiąże się to z tym, że jest ich kilka a nieraz nawet kilkanaście. Często jedynym rozwiązaniem dla takiej osoby jest restrukturyzacja kredytu albo konsolidacja kredytowa.

Czytaj dalej

Aktualizacji punktacji oraz statusu zobowiązań w BIK

Aktualizacji punktacji BIK oraz statusu

Według obowiązku ustawowego bank ma obowiązek wysyłania aktualizacji ni rzadziej niż raz na miesiąc. BIK jest tylko bazą danych i nie ma wpływu na to co się w niej zanjduje gdyż tylko banki i SKOKi robią aktualizację. Klient posiadający kredyt nie ma żadnego wpływu na szybsze/wolniejsze wygenerowanie oceny punktowej.

Czytaj dalej

Pożyczki online – czy dla każdego?

Przyzwyczailiśmy się, że do uzyskania pożyczki potrzebne są stałe dochody, najlepiej z tytułu umowy o pracę, brak innych zobowiązań oraz czyste konto w bazach dłużników. Teraz jednak nawet wtedy, gdy nie spełnia się jednego czy nawet wszystkich z tych wymogów, można ubiegać się o pożyczkę. Pożyczka bez zaświadczeń jest dostępna w firmach pozabankowych, które działają także online i umożliwiają uzyskanie szybkiej pożyczki internetowej – pieniądze można mieć nawet jeszcze tego samego dnia na swoim koncie!

Czytaj dalej

Karta kredytowa zamiast kredytu?

Na rynku polskim obserwujemy pewien paradoks dotyczący kart kredytowych. Z jednej strony spada liczba ich użytkowników, a z drugiej strony – odsetek zagrożonych kredytów nadal jest wysoki. Polacy w ostatnim kwartale ubiegłego roku posiadali 6,4 miliona kart – o ok. 4,6 miliona mniej niż na koniec 2012 roku. Natomiast wartość zaciągniętych kredytów na kartach wynosi 12,5 mld złotych. Zagrożonych zaś kredytów jest 16,88 procent.

Czytaj dalej

Czym jest BIG?

Czym jest BIG?

Biuro informacji gospodarczej (BIG) to instytucja, która gromadzi dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku, gdy na przykład chcą ubiegać się o kredyt, dostaną decyzję odmowną lub otrzymają kredyt na znacznie gorszych warunkach.

Czytaj dalej

BIK – co to jest?

BIK – co to jest?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – to instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygodnianiu klienta banku.

Czytaj dalej

BIK czy BIG?

BIK czy BIG?

Zdarza się czasem, że Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest mylone z biurami informacji gospodarczej (BIG). Warto wyjaśnić różnice między tymi instytucjami.

Biuro informacji gospodarczej (BIG) jest to instytucja, która przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze, dotyczące wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. W odróżnieniu od BIK, BIG-i działają na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.

Natomiast Biuro Informacji Kredytowej współpracuje obecnie z jednym biurem informacji gospodarczej – InfoMonitorem, które jako jedyne w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów gospodarki.

BIG może przechowywać informacje na nasz temat do chwili, gdy nasz wierzyciel poinformuje biuro, że spłaciliśmy należność do zera. Warto też podkreślić, że informacje do BIG-ów trafiają na innych zasadach niż do BIK.
Informacje mogą przesyłać do BIG-u tylko wymienione w Ustawie przedsiębiorstwa, w sytuacji jeśli zalegamy z płatnościami swoich zobowiązań na kwotę powyżej 200 zł lub jako przedsiębiorca na kwotę powyżej 500 zł, a od przesłania listem poleconym wezwania do zapłaty, minęło 60 dni.

Czytaj dalej

Jak sprawdzić wiarygodność firmy oferującej usługi finansowe?

Klient, który planuje skorzystać z jakichkolwiek usług finansowych, najpierw powinien sprawdzić czy dana instytucja finansowa podlega nadzorowi. Legalnie i według prawa działające podmioty takie jak banki, SKOK-i, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń czy też otwarte fundusze emerytalne podlegają pod nadzór organowi państwowemu jakim jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Czytaj dalej

Czym jest kredyt bez bik oraz kredyt z komornikiem?

Kredyty bez bik bądź kredyty z komornikiem mają być dobrym haczykiem na klientów, którzy ze względu na brak zdolności kredytowej otrzymują odmowy ze strony banków w sprawie udzielenia jakiegokolwiek kredytu. Tego typu kredyty najczęściej są obarczone dużymi kosztami i mają krótkoterminowy charakter.

Czytaj dalej

Jaka jest różnica między bankiem a para bankową instytucją finansową

Bank jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a pieniądze lokowane przez klientów są chronione poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki regulacjom prawnym oraz tym instytucjom w razie niewypłacalności danej jednostki finansowej, klient może dostać zwrot ulokowanych pieniędzy w kwocie do 100 tysięcy Euro.

Czytaj dalej