Czym różni się KRD od ERIF i InfoMonitora?

 BIG, czyli biuro informacji gospodarczej, to miejsce, w którym możemy zweryfikować przyszłych lub obecnych klientów, kontrahentów pod względem ich wiarygodności płatniczej.

Firmy oraz osoby mogą tam wpisywać swoich dłużników, ale nie tylko. Firmy mogą także dodawać wiarygodności rzetelnych klientów, umieszczając w BIG ich pozytywne wpisy. Warto wiedzieć, że obecnie na polskim rynku działają trzy biura informacji gospodarczej: InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. oraz Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.

Nazwa
KRD BIG S.A. Małgorzata Kaczmarksa
Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. KRUK S.A.
BIG InfoMonitor BIK S.A., ZBP

Zakres działalności wszystkich BIG-ów reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Biura informacji gospodarczej posiadają własne bazy danych i systemy wymiany informacji, z których korzystają wierzyciele (czyli podmioty, którym ktoś jest winien pieniądze), tacy jak: duże przedsiębiorstwa, średnie i małe firmy, banki i inne instytucje finansowe, jednostki samorządu terytorialnego. Z BIG-ów może korzystać także osoba fizyczna.

Do biura informacji gospodarczej można wpisać firmę, gdy wartość zadłużenia jest większa niż 500 zł, natomiast, gdy z zapłatą spóźnia się konsument wystarczy już zaległość w wysokości 200 złotych. Od terminu płatności powinno upłynąć co najmniej 60 dni. Na miesiąc przed planowanym wpisem dłużnika do rejestru należy go ostrzec o takiej możliwości. Jeśli mimo tego dług nie zostanie uregulowany, wpis do rejestru będzie możliwy i zgodny z prawem. Aby ostrzec o zamiarze umieszczenia dłużnika w BIG wystarczy taką informację wysłać listem poleconym lub doręczyć mu do rąk własnych. Pismo takie powinno zawierać wezwanie do zapłaty wraz z zawiadomieniem o zamiarze dopisania nierzetelnego płatnika do BIG oraz wskazanie konkretnego biura.

Wpis do rejestru dłużników to obecnie jedno z najskuteczniejszych narzędzi stosowanych wobec nierzetelnych płatników. Wpisywanie i sprawdzanie danych w BIG staje się coraz bardziej popularne. Dzięki wpisowi do BIK z jednej strony chronione są interesy uczestników rynku a z drugiej dłużnicy są zmotywowani do spłaty zobowiązania aby nie stracić wiarygodności w oczach kontrahentów.

Dla przedsiębiorców wpisanie ich danych o zadłużeniu do BIG to przede wszystkim kłopoty biznesowe utrata potencjalnych lub obecnych kontrahentów, którzy będą mieć obawy przed dalszą współpracą. Mogą oni też zażądać dodatkowych zabezpieczeń lub płatności z góry gotówką. Z systemów BIG korzystają także banki i inne instytucje finansowe, więc prawdopodobieństwo odmowy udzielenia kredytu, pożyczki czy przyznania karty kredytowej jest bardzo duże.

Konsumenci mogą również napotkać na szereg utrudnień w dostępie do kredytów i pożyczek, zakupów ratalnych. Często może to oznaczać także brak możliwości korzystania z usług na abonament, a nawet trudności z wynajmem mieszkania.

Z drugiej strony pozytywny raport z rejestru mówiący o terminowej spłacie należności może być dużym atutem w przypadku ubiegania się m.in. o pożyczkę. Zbieranie takich raportów o uregulowaniu należności na czas to nic innego, jak budowanie własnej pozytywnej historii płatniczej, która świadczy o naszej wiarygodności i rzetelności.

Aby zostać wykreślonym z bazy należy spłacić zadłużenie! Po odnotowaniu spłaty, wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni usunąć z BIG dane, byłego już, dłużnika. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu poważne sankcje wynikające z ustawy. W przypadku braku spłaty zadłużenia dane o zadłużeniu mogą być przechowywane przez BIG-i aż 10 lat i mogą trafiać tam zarówno długi przedawnione, jak i nieprzedawnione.

Najwygodniejszą formą zapytania jest forma zapytania internetowego, wchodząc na specjalne strony poświęcone konsumentom. Warto wiedzieć, że raz na sześć miesięcy każdy konsument może bezpłatnie sprawdzić informacje o sobie takie prawo do darmowej informacji dwa razy w roku gwarantuje nam ustawa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.