Idea Bank a BIK kredyt hipoteczny i na firmę

Idea Bank zanim udzili potęcjalnemu klientowi kredytu sprawdzi jego punktację w BIK czyli tzw. scoring punktowy. Chodzi tutaj o ocenę punktową oraz tzw. wzkaźnik prawdopodobieństwa wystąpienia złego zdarzenia. Czym wyższa ocena puntowa tyl w oczach banku klient jest bardziej wiarygodny. Ocenę punktowa możemy się także poznać wysyłając zapytanie do BIK o tzw. Raport PLUS z oceną punktową.

I tak w Idea Bank zgodnie z procedurą powinniśmy mieć ocenę punktową na poziomie minimum 480 punktów aby starać sie o kredyt niezabezpieczony a jezeli prowadzimy firmę budowlaną to nawet 530 punktów. Jeżeli staramy się o kredyt zabezpieczony jeszcze w zależności od produktu powinniśmy miec ocenę punktową minimum 380 pkt.

Idea Bank ma następujaca segmętację klienta:

Scoring A – powyżej 520 punktów

Scoring B – 480-520 punktów

Scoring C – 440-480 punktów

Scoring D – 380-440 punktów

Scoring E – poniżej 380 punktów – tutaj klient się już nie kwalifikuje na jakiekolwiek produkty.

Brak Score – brak jakiejkowiek historii kredytowej.

Od naszego scoringu zależą także warunki cenowe naszego kredytu.

Idea Bank wymaga braku zaległości pow. 15 dni w ostatnich 3 miesiącach na kwoty powyżej 100 PLN + wymagany brak zaległości pow. 15 dni w ostatnich 3 miesiącach na kwoty powyżej 100 PLN chyba że opóźnienia wynikają z winy Banku, lub Bank zaakceptuje wyjaśnienia Kredytobiorcy poparte dokumentami -> niedopłaty wynikające z różnicy kursów / jednorazowe opóźnienia

Pamietaj, że w Idea Bank dużo zależy od doświadczenia doradcy, który prowadzi cię przez proces kredytowy, bo czesto mozliwe są odstęppstwa.

Możliwość komentowania jest wyłączona.