Jaka jest różnica między bankiem a para bankową instytucją finansową

Bank jest instytucją nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, a pieniądze lokowane przez klientów są chronione poprzez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki regulacjom prawnym oraz tym instytucjom w razie niewypłacalności danej jednostki finansowej, klient może dostać zwrot ulokowanych pieniędzy w kwocie do 100 tysięcy Euro.

Parabanki nie są uprawnione do jakiegokolwiek zarządzania pieniędzmi i i obciążania klientów ryzykiem. Poza tym nie obejmuje ich nadzór KNF oraz ochrona przez BFG. Dlatego też istnieje ryzyko, że zainwestowane pieniądze w przypadku niewypłacalności, nie zostaną nam zwrócone. Parabanki aby zachęcić klientów, oferują różnego rodzaju inne ubezpieczenia. Jednak zwykle opiewają one na zbyt niskie kwoty by uzyskać zwrot wszystkich ulokowanych środków finansowych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.