Windykacja bankowa – etapy

Kredyt hipoteczny – Jak wygląda egzekucja

Jeżeli chodzi o czynności związane z odzyskaniem należności przez bank składają się ono z kilku etapów. Wbrew obiegowej opinii etap windykacji komorniczej jest ostatecznością a okres, jaki mija od czasu zaprzestania spłacania przez dłużnika kredytu trwa wiele miesięcy. Zanim bank przeprowadza licytacje komorniczą upomina wierzyciela wielokrotnie. Jeżeli ten nie jest skory do współpracy bank próbuje sprzedać nieruchomość w drodze rokowań bądź przetargu. Jeśli dłużnik łamie postanowienia umowy bank ma prawo podzielenia się tymi informacjami z szerszym audytorium.

Bankom nie zależy na nieruchomościach. Bank zarządzając własną płynnością finansowa może sprzedawać wierzytelności przed uzyskaniem bankowego tytułu wykonawczego – z reguły dotyczy to wierzytelności niewymagalnych lub tych, które są egzekwowany z wykorzystaniem tak zwanej ” windykacji miękkiej” Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego bank może sprzedać wierzytelność przez komornika na licytacji. Bankowi zależy na jak najszybszym rozwiązaniu problemu z uwagi na przymus tworzenia rezerw w przypadku niespłacania kredytu przez dłużnika. Bank nie może tymi środkami obracać co powoduje zmniejszenie jego dochodowości. Bank po sprzedaży wierzytelności wpisuje sobie w koszty uzyskania przychodów. Bank nieruchomości które nie zostały sprzedane na licytacji może nabyć bank.

Na dzień dzisiejszy w Polsce odsetek kredytów hipotecznych o statusie stracony to około 1,5%, zagrożonych jest ok 3-4%. Zdaniem specjalistów odsetek ten może dojść do 10%/

Etapy procesu windykacji określa Kodeks Postepowania Cywilnego – cz. III – postepowanie egzekucyjne oraz cz. VI – egzekucja z nieruchomości

Pośrednio mają także zastosowanie: Kodeks Cywilny, Ustawa o Księgach Wieczystych, Ustawa o Komornikach Sądowych i Egzekucji, Ustawa Prawo Bankowe

Sprzedaż wierzytelności osobą trzecim:

  • zewnętrzną firmę windykacyjną
  • fundusz sekurtyzacyjnym
  • współpracującą z bankiem kancelaria prawna
  • nam w drodze rokowań

Wierzytelność jest prawem zbywalny i może być przedmiotem obrotu, przy czym musi być wymagalne.

Możliwość komentowania jest wyłączona.